แล้ววันหนึ่ง

posted on 22 Sep 2014 01:05 by mushroomcake

เธอคิด.

ในวันและเดือนที่เขา ...ขาด

เธอยื่นเติม
เป็นช่วงยาวนานพอจะสร้างความหมาย

แล้ววันหนึ่ง
คนที่สามมีมากกว่า

ก้าวเข้ามา

เขาเดินไป ไกลจากเธอ

ละทิ้ง ลืม ความหมายทั้งหมด

 

ในวันที่เขาเต็ม
เขาลืมเธอ.

Comment

Comment:

Tweet