untitled

posted on 10 Feb 2014 14:48 by mushroomcake
ยิ่งนานวัน
ยิ่งรู้สึกเสียความรู้สึก

คนที่เราไม่เคยคิดจะปล่อยให้เค้าลำบาก
คนที่ไม่เคยคิดว่าจะตัดออกจากชีวิต

กลับเป็นคนแรกที่ทิ้งเราไปง่ายๆ
เป็นคนที่ปฏิเสธํแม้แต่จะให้กำลังใจ

แน่ละ
เค้าไม่เคยเอ่ยถึง

เหมือนเราไม่เคยมีอยู่ 

Comment

Comment:

Tweet